גיהות תעסוקתית

מעבדה תעסוקתית לרעש

חברתנו הינה מעבדה מוסמכת לבדיקות רעש מטעם משרד הכלכלה לבדיקות רעש תעסוקתיות משנת 2018.החברה מבצעת בדיקות רעש בכפוף למשרד הכלכלה ובפיקוח של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

על פי נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית.

ISO 9612:2009 Acoustics

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הינו שם כולל לתהליכים שמטרתם איתור גורמי סיכון, הערכה של חשיפות כרוניות במקום העבודה לרעש מזיק. 

  • גהות תעסוקתית עוסקת – בהכרה ובקרה של גורמי סיכון שמקורם בסביבת העבודה והם עלולים לגרום לפגיעה ביכולת תפקוד השמיעה של העובד. 
  • תהליך ההכרה – מתבצע באמצעות סקר מקדים בו מתבצע ניתוח תהליכי עבודה;
    סביבת העבודה, פעילות העובד, זיהוי מקורות הרעש, גורמי החשיפה לרעש, הכרת האינטראקציה בין העובד לבין גורמי הסיכון. 
  • מטרת הבדיקה הסביבתית התעסוקתית – בדיקה אקוסטית של רמת הרעש אליהן חשוף העובד למשך יום העבודה ולקבוע האם העובד חשוף לרעש מזיק או לא ולהמליץ על בקרה ומניעה. 

/ 5.

דילוג לתוכן