ניטור רעש תעסוקתי

חברת א.עדי אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת לבדיקות רעש "ניטור רעש תעסוקתי" מטעם משרד הכלכלה לבדיקות רעש תעסוקתיות משנת 2018.

החברה מבצעת בדיקות רעש בכפוף למשרד הכלכלה ובפיקוח של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. על פי נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית.

ISO 9612:2009 Acoustics

מטרת הניטור

ע"פ תקנות בטיחות העבודה הגהות תעסוקתית ובריאות העובדים 1984, המעסיק נדרש לוודא שאדם העובד בעבודה או בתהליך עבודה מן הנקובים בתוספת הראשונה/ אדם החשוף במקום עבודתו לרעש מזיק ומתמשך או התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לרעש מתמשך והתקפי או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא עובד 200 שעות בשנה לפחות, אלא אם כן הורה מפקח עבודה אזורית על תקופה שונה ממנה לגבי מקום עבודה מסוים.

ביצוע מדידות ניטור הרעש לעובדי המפעל

 • הערכת החשיפה – של העובדים לרעש מבוצעת על פי נוהל "תכנון ניטור סביבתי    תעסוקתי  רעש" תקן ISO9612.
 • סקר מקדים – לפני ביצוע ניטור סביבתי תעסוקתי חברתינו מבצעת סקר מקדים המציג את פעילותו של מקום העבודה ופעילויות השונים בהם עוסקים העובדים, על מנת לבצע את תכנון המדידה על פי אסטרטגיה.
 • מטרת הסקר המקדים –ביצוע תכנון בין א.עדי אקוסטיקה לבין המפעל. הסקר המקדים מתבצע על ידי מודד מוסמך של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מטעם חברתינו ומול מהנדס המפעל/ איש בטיחות/ גיהותן, על מנת למפות את סדר העבודה במפעל, סוגי התפקידים, כמות האנשים וסוגי העבודות השונות. וכל זאת על מנת לקבוע את סוגי המדידה ע"פ התקנות.   
 • תכנון יום הניטור והדגימה בשטח –  יערך לאחר אישור הסקר המקדים מהלקוח הגדרת קבוצות עובדים בעלות חשיפה דומה, אשר החשיפה לרעש בקרב העובדים המשתייכים אליהן תיבדק. 
 • לצורך הניטור תיקבע אחת משלוש אסטרטגיות המדידה – מדידה מבוססת על מטלה, מדידה מבוססת על תפקיד, מדידת יום מלא. 

dB(A) ביחדות  LAeq,T הערכים הנמדדים: בכל בדיקה יימדד מפלס הרעש  

dB(C) ביחידות Lp,Cpeak במקרה של רעש התקפי יימדד מפלס רעש שיאי  

dB(A) ביחידות LAeq,T ומפלס הרעש

עדי אקוסטיקה ניטור רעש

ניטור רעש תעסוקתי וסביבתי מתבצע עם מכשור המתקדם ביותר

Sound boock, Noise Dose Meter 4448 B&K,Sound Level Meters 2250 B&K 

 • בתהליך המדידות – לפי אסטרטגיות מדידה מבוססת תפקיד, או מטלה. מדידת יום מלא על ידי דוזימטריה, ימדדו גם מפלסי רעש בתהליכים עיקריים ו/או ממקורות רעש דומיננטיים.
  א.עדי אקוסטיקה מבצעת את המדידות עם מיכשור דוזימטריה ומד רעש של חברת B&K. במשך ביצוע המדידות יש לעקוב, ככל שניתן, אחרי הפעילויות שהעובד מבצע, ו/או לבצע תשאול העובד בסיום המשמרת לגבי המטלות שביצע ומיקום שטחי העבודה בהם שהה. 
 • לאחר קבלת תוצאות הניטור – הבודק המוסמך מטעם חברת א.עדי אקוסטיקה מזין את תוצאות בדיקות הרעש בתוכנת המולסה של משרד העבודה ומפרט האם העובדים חשופים לרעש מזיק ושולח דוח בדיקה למפעל ולמשרד העבודה.

למה לקחת את חברת א.עדי אקוסטיקה ומי מוסמך לבצע ניטור רעש?

 • חברת א.עדי אקוסטיקה מבצעת בדיקות ניטורי רעש למגוון רחב של מפעלים גדולים / קטנים ומוסכים בכל הארץ. בחברת א.עדי ישנם שני בודקי רעש מוסמכים של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  המבצעים את בדיקות ניטור הרעש.
 • עפ”י התקנה, הניטור הסביבתי יבוצע אך ורק ע”י בודק מעבדה מוסמך של משרד העבודה שאישר מפקח העבודה מטעם משרד הכלכלה ולערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלס הרעש המתמשך וההתקפי במקום עבודה שבו עובדים ברעש. 

/ 5.

דילוג לתוכן