מדיניות פרטיות

א. כללי

"א.עדי אקוסטיקה בע"מ" ("החברה") מכבדת את פרטיות לקוחותיה ומשתמשת ועושה כל שניתן על ידה כדי להגן על פרטיותך. החברה מעניקה למשתמשים את הזכות המלאה להכיר את מדיניותה ואת נהליה, בכל הנוגע לאיסוף נתוני שימוש (נאספים באופן אוטומטי / נוצרו על ידי השימוש בשירות / מתשתית השירות עצמו), במידע שנמסר ושיימסר על ידך, גילוי נתונים אישיים שלך באמצעות שימושך בשירותינו, וכן את האפשרויות הנלוות שקשורות עם אותם נתונים.

דף זה מתאר את מדיניות הפרטיות של החברה באתר a-adi.co.il (להלן: "האתר"), ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת החברה. מדיניות זו מנוסחת בלשון כללית מטעמי נוחות בלבד, חלה באופן זהה עבור כל המינים, ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. נא לקרוא את פרטי מדיניות זו בקפידה להבנה מלאה של נהלי החברה.

ב. איסוף מידע

החברה עושה שימוש בקובצי "עוגיה" (Cookie)  המאוחסנים במחשבך, אשר ניתנים למחיקה בכל עת על ידך, וכן בטכנולוגיות מעקב דומות שנועדו לשיפור חווית המשתמש, לאימות נתונים, למעקב ולאגירת מידע על אודות הגולש באתר, בהן: ההעדפות שלך באופן פרטני, מיקומך הגיאוגרפי, הגדרות שפה של הדפדפן שלך, סוג המכשיר ממנו גלשת, כתובת IP וכד'. כמו כן, פרטים אישיים שמילאת, בהם: יצירת קשר, או קבצים שצרפת, נועדו לאיסוף מידע סטטיסטי אנונימי (שאינו מזהה את המשתמש בשמו), כדי, בין היתר, לשפר את האתר ולדעת את תחומי העניין של הפונים אלינו.

איסוף המידע וניתוחו נעשים, בין היתר, ע"י צדדים שלישיים בעזרת מערכות של חברת Google, בהן: "גוגל אנליטיקס" (Google Analytics), שירות ניתוח אתרים, המוטמעת באתרי אינטרנט רבים, העוזרת לנו לנתח נתונים על תעבורת המרשתת ולשפר את השירות לצורכי הלקוח.

לדוג': כשלקוחות מבצעים חיפוש ב-Google.com (מאותו הדפדפן), ייתכן שתוצגנה להם מודעות מותאמות אישית על סמך הביקורים הקודמים שלהם באתר.

נוסף על כך, החברה נעזרת בטכניקות פרסום מפולח, כגון: "שיווק מחדש" (ReMarketing), "רי-טרגטינג" (ReTargeting) ו/או שירותים ותוכנות אחרים, בעזרתם אנו מציגים תכנים שנועדו להיות ממוקדי פרסום עבור לקוחות פוטנציאליים. ייתכן אף שנעשה שימוש בפיקסלים של ,Google Marketing Platform למילוי פלחי נתונים.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל, או מי מטעמה אוספים וכיצד הם משתמשים בקבצים אלו, יש לראות הרחבה במרכז המידע של גוגל-Google.

ג. שליטה על המידע והנתונים האישיים שלך

ביכולתך להפעיל, לבטל, להשבית, להגביל, או לשנות את איסוף ו/או שימוש במידע האישי שלך ששמור אצלנו, בדרכים הבאות: בהגדרות המכשיר, כדי לקבוע אם מותר לספקים להשתמש במזהי מכשירים, ביקור בדף העדפות, או ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך, וכן דרך הגדרות המודעות ודף ביטול ההסכמה של ,Network Advertising Initiative שם ניתן לבטל את הסכמתך לכך שספקים חיצוניים ספציפיים ישתמשו בקובצי ,cookie וכן ביצירת קשר עמנו – כאן.

ניתן לשנות את הגדרת הדפדפן האישי כדי לסרב לקבל קבצי .Cookie עם זאת, חסימת "העוגיות" עשויה למנוע ממך ליהנות ממלוא היתרונות באתר.

כדי להפסיק לצפות במודעות ניתן להיכנס למנהל העדפות המודעות של גוגל(Google) .

 • ניתן לפנות אלינו בכל שלב אם לדעתך נפגעה פרטיותך דרך האתר, וכן, בבקשה למחוק את הנתונים האישיים המוחזקים אצלנו בעניינך ו/או לתקן מידע אישי שאינו מדויק.

אזרח ארה"ב נדרש לשלוח אלינו דוא"ל ובו בקשה למחיקה מהמאגר, ועליו לוודא שכך נעשה. אזרח ארה"ב שלא יעשה כן בסוף התהליך – ייחשב כאילו התיר לחברה לחשוף מידע, במקרה של חקירה ע"י רשויות החקירה האמריקאיות (ובלבד שהתקבל צו חשיפת מסמכים בהתאם לנהלי שיתוף הפעולה ואמנת המס בין ישראל לארה"ב).

 • לידיעתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנענה לבקשותיך. יובהר, כי פרטים שסיפקת ו/או שיאספו, יכול שיאומתו כנגד מידע קיים אודותיך ו/או כנגד מידע דומה שסופק ו/או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ד. מה אנו עושים עם המידע?

אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך, בפרטים שימסרו על ידך ובפרטים שנאסוף במהלך השימוש שעשית באתר ו/או באילו משירותיו, בהתאם להוראות מדיניות זו, או על פי הוראות כל דין, בין היתר, למטרות הבאות:

 • לאפשר לך להשתמש באתר, בשירותיו ובתכניו, לשמור על תפעולו התקין וכדי ליצור עמך קשר בעת הצורך.
 • לשפר ולהעשיר את שירותי ותכני האתר, להתאימם לדרישות המשתמשים בכללם, וכן בהתאם להעדפותיך האישיות. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בחלקו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך באופן אישי.
 • להציע לך פרסום ממוקד ו/או הודעות דוא"ל פרסומי על שירותים חדשים, הצעות, עלון מידע (ניוזלטר), סקרים, או כל מידע שיהיה רלוונטי עבורך, לדעתנו. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא"ל, או בכל דרך אלקטרונית אחרת.
 • לשלוח אליך מידע שיווקי על צדדים שלישיים, אשר לדעתנו יעניינו אותך, אלא אם כן, שלחת התנגדות לכך. יוער, כי ייתכן שהאתר יכלול קישורים לאתרים אחרים בעלי עניין. יובהר, כי אין לנו כל שליטה על אתרי אינטרנט חיצוניים לנו, ואיננו נושאים באחריות לכל נזק שייגרם בעקבות כך. משכך, עליך לנקוט באמצעי זהירות ולבדוק את הצהרת הפרטיות של כל אתר וכל שירות חיצוני.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש/ תקנון האתר.
 • אנו מתחייבים שלא למכור, להפיץ, או להעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים, אלא אם כן, נדרש לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה, פסיקה, או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • אזרחי ארצות הברית – נהלי FATCA אינם חלים על גופים ישראליים פרטיים, אך במקרה של חשבונות עם הכנסה של מעל 500,000$ דולר אמריקאי ליחיד, קיימת לרשות המסים האמריקנית (IRS) הזכות להגיש בקשת אכיפה דרך בתי משפט ישראלים.

ה. הסכמה

ע"י שימוש באתרנו הבעת את הסכמתך למדיניות הפרטיות שלנו ולאישור איסוף ושימוש במידע שלך בהתאם למדיניותנו, כפי שיתואר להלן. מטרת השימוש בנתונים אלה נועדה לספק את השירות ולשפרו בפניות עתידיות, זאת ע"י אחסון ושמירה של נתונים שהזנת, ומהווה אישורך לאישור דיוורי למטרות פרסום בהתאם לצרכיך שיישלחו אליך (ללא צורך בציון המילה "פרסומת"), והכול בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לרבות תיקון מס' 40 לחוק, התשס"ח 2008.

הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

השימושים במידע והעברתו מותרים על ידך במקרה שיועבר לצד שלישי בהתאם לבקשתך, כגון: לאדם, או מומחה שביקשת שייחשף למידע, לרשות המסים, לקבלת הצעת מחיר מצד שלישי, ואף במקרים של מחלוקת ו/או הליך משפטי בינך לבין החברה, או מי משלוחיה, וכן, במקרה בו ימצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש ו/או מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

ייתכן שהחברה, או צדדים שלישיים העובדים עימה תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/ שירותיהן באתר. מודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. כאמור, ה-Cookies מאפשר להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. חברות אלה עושות שימוש ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

יוזכר, כי ביכולתך לבקש להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת על-ידי שליחת בקשה להסרה מרשימות התפוצה שלנו, ולוודא קבלתה אצלנו.

ו. אחריות ושונות

 • החברה, או מי מטעמה, תנקוט באמצעי זהירות סבירים ומקובלים הנחוצים כדי להבטיח כי נתוניך מאובטחים בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • מובהר כי אתר אינטרנט אינו מוגן לחלוטין מפני פריצות, התקפות האקרים, פגיעות חומרה וכן פגיעות תוכנה, או במקרים הנובעים מכוח עליון, כגון: מכות ברק, רעידת אדמה וכד'. משכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף, או ישיר שייגרם למשתמש, או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד, או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • השימוש במידע ובתכנים המפורסמים ע"י החברה הנם באחריות המשתמשים בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, משפטי, או אחר הנדרש לגופו של עניין, וכי החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל שימוש שהנך עושה במידע ובשירותים המוצעים באתר, בין במישרין בין בעקיפין, וזו אחריותך באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהנך עושה בשירות, וכן לנזק שעלול להיגרם לך עקב שימוש ו/או פגם ו/או תקלה באתר, או בשירותי החברה.
 • החברה ו/או מי מטעמה, אינן נושאות בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון: בתי עסק המשתתפים במבצעי ההטבות באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתן. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בתי עסק, סוחר, אתר, גוף מסחרי וכד'.
 • היה ופעילות האתר ו/או החברה תתבצע ע"י תאגיד אחר, או שפעילותה תמוזג בפעילותו של צד שלישי, יהיה ניתן להעביר את פרטיך, בהתאם להתחייבויות כאמור במדיניות פרטיות דנן.
 • על מסמך זה ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. לבתי המשפט בעיר חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לדון בכל מחלוקת ובכל סכסוך הנובעים ממדיניות פרטיות זו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.
 • החברה ו/או האתר רשאים לשנות ו/או לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.

אנו מודים לך על ביקורך באתר החברה ומקווים שסייע לך במטרה לשמה פנית אלינו.

עמוד זה עודכן לאחרונה ביום: 10.10.2023.

 • התוכן שלעיל מוגן בזכויות יוצרים ואין להעתיקו בכללו ו/או בחלקו ©

/ 5.

דילוג לתוכן