מדידות קול הולם

חברתינו מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבצע מדידות אקוסטיות שנועדו לקביעת ערכי הבידוד של מערכת רצפה תקרה בפני קול הולם. 

המדידות נערכות כדי לוודא שמערכת הרצפה-תקרה המפרידה בין קומות המגורים עומדת בדרישות התקן, מתבצעות בהתאם למפורט:

 • בתקן הישראלי ת"י 1034, חלק 7: "אקוסטיקה: מדידת בידוד קול בבניינים ובידוד קול של אלמנטי בנין – מדידות באתר של בידוד מפני קול הולם של רצפות תקרות".
 • חישוב ירך הבידוד מבוצע כמפורט בתקן ת"י 985, חלק 2: "אקוסטיקה- דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין: בידוד קול הולם" מרץ 2014.

התוצאות מושוות לערכים המותרים על פי התקנים הבאים

 • תקן ישראלי -1004, חלק 1 מגדיר את ערך הבידוד האקוסטי בפני קול הולם אותו חייבת לספק מערכת הרצפה/תקרה המפרידה בין הקומות, אוקטובר 2014. 
 • תקן ישראלי- 2004, חלק 1 "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים מרחבי למידה במבני קבע קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים, נובמבר 2014.
 • תקן ישראלי- 2004, חלק 1 אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים משרדים, דצמבר 2015.

מה הם מדידת קול הולם?

מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטים של רכבי המבנה – מדידות באתר של בידוד מפני קול הולם של רצפות (תקרות) בין דירות.רעש מדירת שכנים, המתבטא ברעש צעדיםגרירת רהיטים, טריקות דלתות  וכדומה רעש זה הינו מהווה כ"מטרד רעש" שכיח בבניית מגורים/ משרדים.

תיאור מדידת קול הולם

בחדר השידור קומה מעל מוקם הפטישייה כמקור רעש אשר הפיק רעש ע"י 5 הפטישים הקיימים במכשיר.

 • הפטישייה מוצבת במספר מיקומים שונים בחדר הנקבע ע"פ גודל ונפח החדר.  
 • מד הרעש והבודק מוקמו בחדר השידור והקליטה.
 • מיקומי מקור הקול והמיקרופון בוצעו על פי הנחיות התקן ISO 16283-2.
 • מכשיר המדידה כויל לפני ואחרי המדידות, לפי הנדרש בתקן הבדיקה.
 • הוצב רמקול  OMNI בחדר המקבל על מנת לאבחן את רמת ההדהוד בחדר ע"י שידור סיגנל "רעש וורוד".

המכשור איתו חברה א.עדי אקוסטיקה מבצעת את הבדיקות

 • מד רעש אינטגרלי של חברת SINUS דגם Soundbook.
 • מכייל Bruel & kjaer
 • מיקרופון מדידה Microtech Gefell GmbH
 • מגבר מיקרופון Preamplifier-  Microtech Gefell GmbH
 • מגבר רמקול Powe Amplifier-  DeltaOHM
 • רמקול Omnidirectional sound source – DeltaOHM
 • פטישייה Tapping Machine- Delta OHM
 • SAMBA- SINUS
 • SAMURAI Software  – Ver 3.0.1- Sinus

על פי התקנים האקוסטיים חלה חובה לבצע את בדיקות האקוסטיות ע"י מומחה אקוסטיקה מוסמך – בעל הסמכת ISO17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות! 

א.עדי אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת (מספר מעבדה 347).

/ 5.

דילוג לתוכן