מדידות קול נישא באוויר

חברתינו מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבצע מדידות אקוסטיות שנועדו לקביעת ערכי הבידוד של מערכת רצפה תקרה בפני קול נישא באוויר. 

 • חברתינו מבצעת מדידות אקוסטיות שנועדו לקביעת ערכי הבידוד של קירות הפרדה בין דירות וחללים משותפים בבנייני מגורים.
 • מדידת בידוד קול של רכבי הבניה השונים – מדידות באתר של בידוד מפני קול נישא באוויר בין דירות וחללים משותפים בבנייני מגורים".

המדידות נערכות בהתאם למפורט בתקנים הבאים

 • תקן ישראלי 1034, חלק 4 "אקוסטיקה מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין- מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר בין חדרים", דצמבר 2012.
 • תקן ישראלי 1034, חלק 5 "אקוסטיקה מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין- מדידות באתר של בידוד קול נישא באוויר באלמנטי חזית וחזיתות", דצמבר 2021.
 • חישוב ערך הבידוד מבוצע כמפורט בתקן ת"י- 985, חלק 1: "אקוסטיקה דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בנין: בידוד מפני קול נישא באוויר", מרץ 2014 .

התוצאות מושוות לערכים המותרים על פי התקנים הבאים

 • תקן ישראלי 1004, חלק 1: "אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חלקי הבניין – דרישות ושיטות חישוב", אוקטובר 2014.
 • תקן ישראלי 2004 חלק 1: "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים: מרחבי למידה במבני קבע- קריטריונים, דרישות תכן וקווים מנחים" נובמבר 2014.
 • תקן ישראלי 2004 חלק 1: "אקוסטיקה בבניינים שאינם למגורים: משרדים", דצמבר 2015.

תיאור מדידת קול נישא באוויר

חברת א.עדי אקוסטיקה מבצעת שימוש במד רעש אינטגרלי הכולל מיקרופון אשר מוקם בחדר הקליטה. בחדר השידור הגובל, מוקם הרמקול OMNI כמקור רעש אשר שידר סיגנל "רעש לבן" בחדר הקליטה, כנדרש בתקן הבדיקה.

 • רמקול OMNI שימש כמקור קול למדידת הדהוד ע"י שידור "רעש וורוד".
 • מד הרעש והבודק מטעם חברת א.עדי אקוסטיקה מתמקמים בחדר השידור והקליטה.
 • מיקומי מקור הקול והמיקרופון מבוצעים על פי הנחיות התקן ISO 16283-1.
 • מכשיר המדידה יכויל לפני ואחרי המדידות, לפי הנדרש בתקן הבדיקה.

המכשור איתו חברה א.עדי אקוסטיקה מבצעת את הבדיקות

 • מד רעש אינטגרלי של חברת SINUS דגם Soundbook.
 • מכייל Bruel & kjaer
 • מיקרופון מדידה Microtech Gefell GmbH
 • מגבר מיקרופון Preamplifier-  Microtech Gefell GmbH
 • מגבר רמקול Powe Amplifier-  DeltaOHM
 • רמקול Omnidirectional sound source – DeltaOHM
 • SAMBA- SINUS
 • SAMURAI Software  – Ver 3.0.1- Sinus

על פי התקנים האקוסטיים חלה חובה לבצע את בדיקות האקוסטיות ע"י מומחה אקוסטיקה מוסמך- בעל הסמכת ISO17025 של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות! 

א.עדי אקוסטיקה הינה מעבדה מוסמכת (מספר מעבדה 347).

/ 5.

דילוג לתוכן