תכנון ובדיקות של מערכות מכאניות

מתן פתרונות ותכנון אקוסטי למערכות מכאניות כגון: מיזוג אוויר, צ'ילרים, VRF, גנרטורים, חדרי משאבות, חדר דחסנית, מפוחים, מכונות של מפעלים וכדומה.

התכנון למערכות אלה מתבצע למניעת מעבר רעש ורעידות, כך שהינם יהוו מטרד רעש סביבתי על פי התקנים הרלוונטיים.

/ 5.

דילוג לתוכן